ADMINISTRATIE

  • Het inrichten van uw administratie

Het inrichten van uw administratie en het adviseren hierin. Een goede inrichting van uw administratie is het halve werk. Uit een standaard uitdraai van de verlies- en winstrekening heeft u snel een duidelijke overzicht zonder dat u daarvoor dure uitgebreide rapporten nodig heeft.
Bent u een starter en dient uw administratie te worden ingericht? Of heeft u een ingrijpende wijziging doorgevoerd in uw organisatie, waardoor de huidige inrichting van uw administratie niet meer volstaat? Wij kunnen in dergelijke gevallen uw administratie van de grond af aan opbouwen en inrichten.

  • Het inboeken van het kasboek

  • Het inboeken van al uw contante betalingen

  • Het inboeken van inkoop- verkoopfacturen

Het inboeken van de door u gemaakte facturen en de door u ontvangen facturen van uw leveranciers.

  • Het inboeken van bankafschriften

Het correct verwerken van bankmutaties is een handeling die van belang is voor een gezonde financiële administratie. Wij dragen de verantwoordelijkheid voor het correct doorvoeren van de mutaties in de financiële administratie.


  • Het controleren van de administratie

Als ondernemer wilt u niet voor vervelende verrassingen komen te staan. Het is daarom verstandig om uw financiële administratie periodiek te controleren. Wij kunnen de controle van uw administratie van A tot Z verzorgen. Dit houdt in dat wij alle mutaties controleren. Hoe vaak deze controle wordt uitgevoerd laten wij afhangen van uw profiel en andere wensen.

  • Het opzetten van een projectadministratie

Projectadministratie is van belang voor het beheersen van projecten. Goede projectadministratie geeft je als ondernemer inzicht in de kosten/opbrengsten van een specifieke opdracht.


  • Het maken van liquiditeitsprognoses en exploitatiebegrotingen

De liquiditeitsprognose heeft betrekking op de verwachte inkomsten en uitgaven voor een onderneming. Een liquiditeitsprognose is het allerbelangrijkste element van de financiële besturing van uw onderneming. Is er te weinig liquiditeit, dan kunt u te maken krijgen met aanmaningen, incassokosten, boetes van de belastingen en misschien wel een faillissement.

Daarom houden wij samen met de klant, afhankelijk van de grootte van de onderneming, maandelijks of per kwartaal de liquiditeitsbegroting bij.
Een exploitatiebegroting is een soort winst- en verliesrekening waarin de toekomst is meegenomen. Een exploitatiebegroting is belangrijk voor uw inzicht. Voor een gezonde bedrijfsvoering én inzicht in de prestaties van uw bedrijf kunt u een exploitatiebegroting maken. Met deze exploitatiebegroting krijgt u een overzicht van omzet, kosten en het uiteindelijke resultaat: de winst.